Welkom op Uitvaart-Den-Bosch.nl

Aangifte van overlijden Den Bosch

Als iemand is overledene moet er altijd aangifte van overlijden worden gedaan in de gemeente waar iemand is overlijden. In Den Bosch kan men de aangifte van overlijden digitaal doen, maar het is ook mogelijk om dit persoonlijk te doen op het stadhuis. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte, maar het is ook heel goed mogelijk dat de familie dit zelf doet. Soms vinden de nabestaanden het juist belangrijk voor hun rouwproces.

Om aangifte te kunnen doen moet de aangever in ieder geval beschikken over de verklaring van overlijden. Zonder deze verklaring kan de gemeente het overlijden niet verwerken in de Gemeentelijke Basisadministratie en wordt er ook geen verlof tot begraven of cremeren afgegeven. Dit verlof is nodig om iemand te kunnen begraven over cremeren. De persoon die aangifte komt doen moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Voor vragen of het maken van een afspraak kan men bellen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Bosch op telefoonnummer (073) 615 51 17. U kunt ook kijken op de website van de gemeente Den Bosch voor meer informatie over de aangifte van overlijden.