Welkom op Uitvaart-Den-Bosch.nl

Lichaam voor de wetenschap

In Nederland kennen we drie vormen van lijkbezorging waaruit mensen kunnen kiezen. Ze zijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging. Men kan kiezen voor cremeren, begraven of lichaamsdonatie (ook wel ter beschikking aan de wetenschap genoemd).

Lichamen die ter beschikking worden gesteld aan de wetenschap worden gebruikt door artsen in opleiding die hierdoor ervaring kunnen op doen op een menselijk lichaam. De lichamen worden soms ook gebruikt voor specifieke onderzoeksdoeleinden of door specialisten die nieuwe methodes willen oefenen.

Gratis uitvaart

Mensen kunnen verschillende motieven hebben om hun lichaam ter beschikking te stellen. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand het een prettige gedachte vindt dat hij of zij na zijn dood nog wat kan betekenen voor anderen. Maar soms kiezen mensen er ook voor omdat ze op die manier de kosten van een uitvaart besparen. Dat laatste is ook het geval als het lichaam na overlijden wordt geaccepteerd door het anatomisch instituut waar iemand zich bij leven al moet inschrijven. Maar het kan ook voorkomen dat het anatomisch instituut het lichaam na overlijden niet accepteert omdat het bijvoorbeeld heel erg beschadigd is na een ongeval. In dat geval moet er dus alsnog een gewone uitvaart worden geregeld door de nabestaanden.

Anatomisch instituut

Een lichaam kan alleen ter beschikking worden gesteld aan een van de anatomische instituten in Nederland. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is geen anatomisch instituut. Dat houdt in dat inwoners van Den Bosch hun lichaam niet ter beschikking kunnen stellen aan een instelling in de eigen stad. Men kan bij leven wel kiezen voor een van de anatomische instituten in Nederland. Hou er wel rekening mee dat er tegenwoordig vaak een overschot aan aanbod van lichamen is waardoor sommige anatomische instituten een inschrijvingsstop hebben.

Op de website van Lichaamsdonatie.info is een overzicht te zien van de anatomische instituten. Daar staat ook een actuele lijst met gegevens over beschikbaarheid en mogelijkheden om aan te melden.

Meer informatie over lichaamsdonatie

Uitgebreide informatie over lichaamsdonatie is te vinden in de infotheek van Uitvaart.nl in het hoofdstuk Ter beschikking stellen van de wetenschap.