Welkom op Uitvaart-Den-Bosch.nl

Uitvaartverzekering

Het is mogelijk om je te verzekeren voor de kosten van je eigen (toekomstige)uitvaart. Een uitvaart is doorgaans een behoorlijk kostbare aangelegenheid waardoor het niet geheel onverstandig is om je te verzekeren voor de kosten ervan tenzij je voldoende geld op de spaarrekening hebt waar je nabestaanden de uitvaart van kunnen betalen.

Er zijn diverse uitvaartverzekeraars in Nederland en ze bieden verschillende pakketten aan die vaak zijn afgestemd op de wensen van de verzekerde. In grote lijnen zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen. Het gaat dan om een natura verzekering en een kapitaal verzekering. Omdat veel mensen niet weten wat het verschil is tussen deze verzekeringsvormen staan ze hieronder beschreven.

Natura verzekering

Als iemand een natura uitvaartverzekering heeft dan wil de verzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf verzorgen. Omdat de verzekeraar heel veel uitvaarten kan verzorgen heeft deze een inkoopvoordeel waardoor de koster relatief lager gehouden kunnen worden. Mensen kunnen zich bij leven dus eigenlijk verzekeren voor een aantal diensten en producten die de verzekeraar na overlijden zal leveren. Het is wel verstandig om van tijd tot tijd na te gaan of het verzekerde pakket nog overeenkomt met de (uitvaart)wensen van de verzekerde. Dit om te voorkomen dat men na overlijden toch nog moet bijbetalen omdat de verzekering niet alle wensen dekt.

Het staat nabestaanden bij een natura verzekering vrij om toch te kiezen voor een andere uitvaartondernemer. Men moet er dan wel rekening mee houden dat de verzekeraar waarschijnlijk een lager bedrag uitkeert dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Het is daarom verstandig om eerst even te bellen met de verzekeraar om te vragen welk bedrag wordt uitgekeerd als men kiest voor een ander.

Kapitaal verzekering

Bij een kapitaal (uitvaart)verzekering keert de verzekeraar (maximaal) het in de polis overeengekomen bedrag uit waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen betalen. Nabestaanden zijn helemaal vrij in de keuze van de uitvaartondernemer.

Lees uitgebreidere informatie over uitvaartverzekeringen op www.uitvaartverzekering.com.

Uitvaartverzekeringsregister

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.