Welkom op Uitvaart-Den-Bosch.nl

Kan uitvaart niet betalen

Het kan zijn dat iemand in Den Bosch komt te overlijden zonder dat hij of zij geld na heeft gelaten. Als de overledene dan ook geen uitvaartverzekering had dan draaien de directe nabestaanden in principe op voor de kosten van de uitvaart. Het kan echter ook gebeuren dat de nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen betalen. Als dat het geval is dan moet de gemeente Den Bosch zorgen voor de uitvaart.

De gemeente zal altijd eerst proberen om uit te zoeken of er echt geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen regelen. Als die er niet zijn gaat de gemeente over tot het organiseren van de uitvaart. Nabestaanden moet zich wel realiseren dat de gemeente helemaal zelf mag bepalen hoe de uitvaart er uit zal zien. Als de overledene zijn of haar laatste wensen kenbaar heeft gemaakt zal men proberen om daar zoveel als mogelijk aan te voldoen. Maar het gaat in dat geval vooral over de vraag of de overledene wordt begraven of gecremeerd.

De gemeente houdt het recht om later alsnog te proberen om de kosten van de uitvaart te verhalen op de directe nabestaanden. De gemeente zal er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar het kan soms verstandiger zijn voor families om de uitvaart toch helemaal zelf te regelen omdat dat uiteindelijk goedkoper is. Men kan veel kosten besparen door vrijwel alles zelf te regelen, denk daarbij aan het maken van de kist, het vervoer etc. Men kan ook zelf afspraken maken met het crematorium of de begraafplaats. Kijk voor tips om een uitvaart zelf te regelen in de infotheek van Uitvaart.nl in het hoofdstuk Een uitvaart zelf regelen.

Voor het doen van aangifte van overlijden, het reserveren van een graf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen in Den Bosch kan men terecht op de website van de gemeente Den Bosch.

Bijzondere bijstand

Het kan zijn dat nabestaanden in aanmerking komen voor een bijdrage uit de bijzondere bijstand. Deze bijstand is er voor noodzakelijk kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Men zal kijken naar het inkomen en vermogen van de aanvrager om te bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt. Ook mensen het minimumloon of AOW kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar de aanvrager aan moet voldoen.

Kijk voor meer informatie of een aanvraag op de website van de gemeente Den Bosch.