Welkom op Uitvaart-Den-Bosch.nl

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Het is zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden en waarvan men weet dat ze binnen afzienbare tijd zullen komen te overlijden. Mensen die weten dat ze een dodelijke ziekte hebben krijgen andere zorg dan ze kregen tot het moment dat men er nog alles aan deed om de patiënt beter te maken. Palliatieve zorg richt zich er op om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden in de laatste levensfase.

Deze zorg in de laatste levensfase wordt ook wel totale zorg genoemd omdat het veel meer omvat dan alleen medische zorg. Mensen die weten dat ze gaan sterven hebben vaak ook behoefte aan geestelijke hulp, aan hulp in het huishouden, aan een maatje om mee te praten etc. Maar ook de directe naasten van de patiënt kunnen hulp krijgen in deze zware tijd. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunende zorg voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig zorgen voor iemand die ziek is. Vaak worden mensen in hun laatste verzorgd door hun directe naaste(n).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een definitie vastgesteld voor palliatieve zorg.
Definitie palliatieve zorg (WHO)

‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.’

De hele definitie is na te lezen (in het Engels) op de website van de WHO.

Palliatieve zorg in Den Bosch

Er zijn verschillende instanties waar mensen in Den Bosch terecht kunnen voor palliatieve zorg. In grote lijnen wordt er commerciële zorg (betaalde zorg) en zorg door vrijwilligersorganisaties aangeboden. Soms gaat het over een combinatie van commerciële zorg en vrijwilligers.

Welke hulp iemand krijgt hangt af van het ziektebeeld en de fase van de ziekte. Vaak krijgen mensen in de loop van het ziekteproces meer hulp die aansluit op de zorgvraag. Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg moet iemand eerst beschikken over een zogenaamde indicatiestelling van het CIZ.

Huisarts
Als iemand niet meer beter kan worden dan kan het heel verstandig zijn contact op te nemen met de eigen huisarts. Dit kan men ook doen als men nog in het ziekenhuis ligt of men nog onder behandeling is van een specialist. Mensen hebben in de loop van de jaren vaak een goede band opgebouwd met hun huisarts. Daardoor kan het juist heel vertrouwd voelen om in de laatste levensfase geholpen te worden door de eigen huisarts. De huisarts kan helpen om een zorgplan samen te stellen en weet ook hoe de indicatiestelling van het CIZ geregeld kan worden.

De huisarts weet ook precies wie er palliatieve zorg leveren in Den Bosch. Door de jaren heen heeft de huisarts ervaring met de meeste organisaties en kan daardoor goed inschatten welke instanties de beste zorg kunnen leveren die aansluit bij de patiënt.

Men kan met de huisarts (dit kan overigens ook met de specialist) praten over euthanasie. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen hierover zaken hoeft vast te leggen. Maar mensen die graag zelf de regie willen houden kunnen er verstandig aan doen om met de huisarts te praten over de allerlaatste levensfase (de dagen/uren voordat iemand komt te overlijden). De huisarts kan alles vertellen over het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie en weet ook alles van de regels. Mocht de huisarts principiële bezwaren hebben tegen euthanasie dan kan men overwegen om contact op te nemen met een andere huisarts of met de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

Palliatief Advies Team (P.A.T.) Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een speciaal Palliatief Advies Team (P.A.T.) die artsen kan helpen om iemand de juiste zorg te geven. Het team bestaat uit professionals in verschillende disciplines. Het team kan ook helpen om er voor zorgen dat iemand in zijn laatste levensfase vanuit het ziekenhuis weer terug naar huis kan om thuis te sterven.

Stichting Buddyhulp Den Bosch

De Stichting Buddyhulp Den Bosch helpt mensen in contact te komen met een buddy (ook wel maatje genoemd). Een buddy kan iemand die een levensbedreigende ziekte heeft helpen door te luisteren, praten, samen dingen te doen waardoor iemand even niet aan zijn of haar ziekte denkt. Een buddy is er voor mensen die weinig mensen om zich heen hebben, maar ook voor mensen die veel mensen om zich heen hebben staan. Het kan soms juist heel prettig zijn om ondersteuning te krijgen van iemand die ervaring heeft met mensen in hun laatste levensfase.

Stichting Buddyhulp Den Bosch
Postbus 5012
5201 GA ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06-270 68 744
Mail: info@buddyhulp.nl
Website: www.buddyhulp.nl

Thuiszorg Den Bosch

Als mensen hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen dan hebben ze doorgaans thuiszorg nodig. Deze zorg wordt geleverd door verschillende organisaties in Den Bosch. Een van deze organisatie is Standby in Thuiszorg. Deze organisatie heeft een team van gespecialiseerde zorgverleners die zorg aan huis leveren. De zorg kan 24-uur per dag worden geleverd. Het zorgteam kan eventueel ook de schakel zijn tussen de specialist, huisarts en de patiënt om er op die manier voor te zorgen dat iemand altijd de juiste zorg en medicatie krijgt.

Kijk voor meer informatie op de website van Standby in Thuiszorg of bel voor informatie met telefoonnummer 0411-688 399.Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

De Vrijwilligers van VPTZ helpen mensen in de laatste levensfase. Ze kunnen een of meerdere dagdelen per week bij de zieke zijn. Op die manier kan de mantelzorger tot rust komen en even wat anders doen. De vrijwilligers van VPTZ kunnen bij de zieke thuis komen, maar ook in de zorginstelling waar iemand verblijft. Het gaat om aanvullende hulp van de thuiszorg of de zorginstelling.

Voor aanmelding of vragen kan men bellen met telefoonnummer 06-22 66 30 08. Kijk voor meer informatie op de website van VPTZ Den Bosch.

Hospice

Een hospice is een plek waar iemand, die een levensverwachting heeft van niet langer dan drie maanden, kan verblijven als het niet mogelijk is om naar huis te gaan. In een hospice wordt zorg op maat geleverd en probeert men zoveel mogelijk een thuisgevoel te geven.

Hospice de Duinsche Hoeve
Hospice de Duinsche Hoeve is een kleinschalig hospice met negen gastenkamers. In het hospice staat een team van professionals en vrijwilligers 24-uur per dag klaar voor de gasten.

Hospice de Duinsche Hoeve
Vliertwijksestraat 65
5244 NH Rosmalen
Noord-Brabant
Website: www.hospicededuinschehoeve.nl
mail:info@hospicededuinschehoeve.nl
Telefoon: 073 521 8881

Overlijden in regio Den Bosch melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206