Welkom op Uitvaart-Den-Bosch.nl

Begraafplaatsen Den Bosch

In ’s-Hertogenbosch zijn diverse begraafplaatsen te vinden. Een aantal er van zijn nog in gebruik en anderen zijn inmiddels gesloten voor nieuwe graven. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe graven meer worden uitgegeven en dat er alleen nog begraven kan worden in bestaande (familie)graven. In dit hoofdstuk is informatie te vinden over de verschillende begraafplaatsen en u vindt hier een omschrijving van het verschil tussen algemene graven en particuliere graven. Daarnaast leest u hieronder ook wat het verschil is tussen een gemeentelijke begraafplaats en een bijzondere begraafplaats.

Verschil algemeen graf en particulier grafEen algemeen graf is een graf waarin twee overledenen op volgorde van de datum van overlijden worden begraven. Doorgaans hebben de overledenen die in het graf worden begraven elkaar bij leven nooit gekend. Tien jaar nadat de laatste overledene is begraven mag de beheerder van de begraafplaats het algemene graf laten ruimen. De menselijke resten worden daarna herbegraven in een massagraf (ook wel knekelput genoemd).

De nabestaanden hebben geen enkele invloed op welke overledenen er in het algemene graf worden begraven. Het kan dus gaan om mensen van zeer diverse afkomst wat zich mogelijk kan uiten in de manier waarop de nabestaanden hun deel van het graf aankleden.

Een particulier graf is een graf waarvan de rechthebbende (de persoon die het graf heeft gekocht/gehuurd voor een bepaalde periode) zelf mag bepalen wie er in het graf worden begraven. Doorgaans zijn dit familieleden van elkaar. Er wordt doorgaans een grafrecht gekocht voor een periode van bijvoorbeeld 20, 30 of 50 jaar. Het grafrecht kan worden doorgegeven aan andere familieleden (bijvoorbeeld als de rechthebbende zelf is overleden). De grafrechten kunnen steeds weer worden verlengd voor een nieuwe periode, men moet daarvoor wel betalen. Als er geen nabestaanden meer zijn die willen betalen voor het verlengen van de grafrechten dan kan het graf worden geruimd.

Gemeentelijke begraafplaats of bijzondere begraafplaats

Soms vragen mensen zich af wat het verschil is tussen gemeentelijke begraafplaats of een bijzondere begraafplaats. Eigenlijk is er geen verschil tussen deze twee begraafplaatsen, althans niet als het gaat om de functie (lijkbezorging). Het verschil zit hem in de instantie/organisatie of persoon die eigenaar is van de begraafplaats.

Een gemeentelijke begraafplaats is eigendom van de gemeente. De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat elke gemeente een begraafplaats moet hebben waar iedereen, ongeacht welke achtergrond dan ook, begraven kan worden. Deze begraafplaatsen worden ook wel eens algemene begraafplaats genoemd. Tot 1991 stond deze term ook in de Wet op de lijkbezorging maar sinds 1991 worden deze begraafplaatsen in de wet omschreven als gemeentelijke begraafplaatsen. Soms spreekt men in de volksmond ook van een openbare begraafplaats, maar dit is geen juridische term. In principe is bijna elke begraafplaats openbaar.

Onder een bijzondere begraafplaats worden alle begraafplaatsen verstaan die geen eigendom zijn van de overheid. Denk aan begraafplaatsen die bij een kerk horen of begraafplaatsen die vallen onder een stichting of commerciële organisaties. Soms noemen mensen deze begraafplaatsen ook wel particuliere begraafplaatsen, maar er is maar één juridische term; bijzondere begraafplaats.

Begraafplaatsen in Den Bosch

Er zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen in Den Bosch.

 • Begraafplaats Oude Baan (Rosmalen)
 • Begraafplaats Engelen


Bijzondere begraafplaatsen
 • Begraafplaats Orthen
 • Begraafplaats Lambertuskerk in Rosmalen
 • Begraafplaats Maliskamp
 • Begraafplaats Hintham
 • Begraafplaats Oude Baan

  Begraafplaats Oude Baan in Rosmalen is gelegen bij het crematorium. Bij begrafenissen kan men gebruik maken van de aula van het crematorium. In 1972 gaf de toen nog bestaande gemeente opdracht tot het realiseren van de begraafplaats aan de Oude Baan. Sinds 1973 is de begraafplaats in gebruik en na de gemeentelijke herindeling van 1996 is de begraafplaats eigendom van de gemeente Den Bosch.

  Begraafplaats Ouden Baan is ingedeeld in diverse grafvakken die van elkaar zijn gescheiden door beukenhagen. Op de begraafplaats is ook een islamitisch graf vak. Daarnaast zijn er diverse asbestemmingen mogelijk op de begraafplaats.

  Oude Baan-Oost 172
  5244 NG Rosmalen
  Telefoonnummer 073-615 31 03
  Mail:begraafplaatsrosmalen@s-hertogenbosch.nl

  Begraafplaats Engelen

  Begraafplaats Engelen dateert uit 1872. De begraafplaats bestaat tegenwoordig uit een oud deel en een nieuw deel. Er zijn verschillende soorten graven waaruit gekozen kan worden en er is een urnenmuur.

  Graaf van Solmsweg
  Den Bosch
  Telefoonnummer: 073-615 31 27
  Mail: stadskwekerij@s-hertogenbosch.nl

  Begraafplaats Orthen

  Begraafplaats Orthen wordt sinds 1978 beheerd door de stichting Solamen die ook beheerder is van begraafplaats Ketsheuvel. De begraafplaats dankt haar naam aan de wijk waarin de begraafplaats is aangelegd. Op de begraafplaats staat een sfeervolle aula waar plechtigheden gehouden kunnen worden. Er zijn diverse historische graven die van de begraafplaats een prachtig geheel maken. Vroeger was het een kleine ommuurde begraafplaats, maar de begraafplaats is uitgegroeid tot een grote begraafplaats midden in de stad.

  Er zijn ook diverse asbestemmingen mogelijk op begraafplaats Orthen. Zeer bijzonder is ook het nieuw aangelegde pad naar het strooiveld.

  Herven 1
  5231 LA ’s-Hertogenbosch
  073-641 03 63
  Website: www.begraafplaatsorthen.nl

  Katholieke begraafplaatsen

  De parochie H.Maria heeft vier katholieke begraafplaatsen in beheer. Op deze begraafplaatsen kunnen leden van de parochie worden begraven. Tegenwoordig zijn er ook verschillende asbestemmingen voor leden van de parochie die zijn gecremeerd.

  Algemene informatie over de begraafplaatsen is te vinden op de website van de parochie H. Maria.


  Begraafplaats Lambertuskerk
  Torenstraat 1
  Rosmalen.

  Begraafplaats Maliskamp
  Graafsebaan 103 S Maliskamp

  Begraafplaats Landelinuskerk Empel
  Empelseweg 21

  Begraafplaats Annakerk
  Hintham Christiaan Kannemanstraat

  Algemeen adres Parochie H. MARIA
  Choorstraat 1
  5211 KZ 's-Hertogenbosch
  Tel. (073) 6130314

  Overlijden in regio Den Bosch melden?
  Bel nu direct: 088 - 605 1206